/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php
Service-Image

Opis

Pojačavač sa dva izlaza koji ima dva pojačanja. Ukoliko želite da ga koristite kao distributivni pojačavač, izaberite veće pojačanje, a u suprotnom slučaju dobijate linijski pojačavač. Kontrola signala se vrši pomoću ubodnih elemenata, atenuatora i ekvilajzera.