/var/www/html/wp-content/themes/jomelle-child/page-custom-with-revslider-and-banner.php

FIZIČKA ZAŠTITA

FIZIČKO OBEZBJEĐENJE OBJEKATA

U oblasti fizičke zaštite vršimo usluge cjelodnevne zaštite objekta, zaštite u noćnim satima ili periodu van radnog vremena. To podrazumeva stalno ili privremeno prisustvo službenika obezbjeđenja u čuvanom objektu sa ciljem zaštite imovine, sprečavanja napada i provala kao i sprovođenja propisanih unutrašnjih pravila.

Naši radnici obezbjeđenja (zaštitari) imaju položen stručni ispit i posjeduju odgovarajuću licencu za rad u ovoj oblasti. Obučeni su da rade u skladu sa svim zakonskim propisima koji regulišu oblast fizičko-tehničke zaštite.

PATROLNI OBILASCI OBJEKTA

Patrolni obilasci spadaju u preventivne mjere obezbjeđenja sa ciljem odvraćanja od pokušaja ugrožavanja bezbjednosti objekta, imovine i lica.

Patrolni obilazak se organizuje na osnovu unaprijed definisanog vremena obilaska, definisanih kontrolnih tačaka i kao bezbjednosna provera. O svim zapažanjima i eventualno uočenom ugrožavanju objekta obavještava se unaprijed definisano lice i sačinjava se poseban pisani izvještaj.

INTERVENTNA EKIPA

Ovo je posebna slušba sastavljena od posebno osposobljenih i obučenih lica za intervencije u slučaju dojave alarma. Reakcija je pravovremena i službenici interventne ekipe se u najkraćem roku upućuju na ugroženi objekat.

Provjerom okoline i unutrašnjosti objekta službenici interventne ekipe utvrđuju stanje na objektu, a po potrebi vrše i obavještavanje nadležnih organa (MUP, vatrogasci). Interventna ekipa, u skladu sa zakonskim ograničenjima, obezbjeđuje ugroženi objekat i vrši zadržavanje zatečenih počinilaca sa ciljem zaštite dokaza do dolaska ovlašćenih lica.

RECEPCIJSKA SLUŽBA

Recepcijska služba predstavlja prisustvo naših službenika na recepciji klijenata u toku radnog vremena ili u nekom drugom definisanom vremenskom periodu u cilju kontrole ulaska i izlaska zaposlenih i posjetilaca u objekat ili poslovni prostor. Pored kontrole, recepcijska služba može i evidentirati i radno vrijeme zaposlenih.

OBEZBJEĐENJE SKUPOVA

Imamo dugogodišnje iskustvo u obezbjeđivanju sportskih susreta, kulturnih manifestacija i zabavnih događaja. Obezbjeđenje vršimo i na otvorenom i na zatvorenom prostoru.

POSEDUJEMO SERTIFIKATE ZA POSLOVANJE PO
MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM STANDARDIMA U
OBLASTI PRUŽANJA USLUGE FIZIČKOG
OBEZBJEĐENJA LICA, OBJEKATA I IMOVINE

+382 20 212 105