/var/www/html/wp-content/themes/jomelle-child/page-custom-with-revslider-and-banner.php

KONTROLA PRISTUPA

Sistem kontrole pristupa ima funkciju dozvole i evidencije ulaska u prostor, zatim mogućnost pregleda informacija i njihovog korišćenja u različite svrhe. Pripadajući softver može evidentirati radno vrijeme, ulaz-izlaz, prekovremeni rad, godišnji odmor i bolovanje…) i kao takav može da se koristi za obračun dohodka radnika. Može da funkcioniše istovremeno na više lokacija i ima autonomiju rada od 48 časova bez napajanja.
Centralna kontrolna jedinica prikuplja sve podatke sa čitača kartica i šalje impuls za otvaranje magnetne brave na vratima. Čitač kartica podržava „n” jedinstvenih beskontaktnih kartica (n = broj radnika) i memorisanje 4.000 događaja na internoj memoriji.
Ugrađujemo opremu prizvođača ZKTeco čiji smo zastupnici za Crnu Goru. www.zkteco.com

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa sprečava ulazak u prostorije i objekte neovlašćenim osobama. Detaljnije

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena može da se koristi i kao sistem kontrole pristupa ili samo kao sistem evidencije prisutnosti. Detaljnije

INTERFONI

Interfoni omogućavaju audio i video identifikaciju posetioca kao i daljinsko otvaranje vrata. Detaljnije

ŠTAMPANJE ID KARTICA

Bilo da su Vam potrebne članske kartice, ID kartice za zaposlene, kartice za posetioce ili jednostavno obične štampane kartice, vršimo personalizaciju po Vašoj želji.

SAVREMENA REŠENJA
ZA KONTROLU PRISTUPA
I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA

+382 20 212 105