/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php
Service-Image

Opis

Teletronik serija koaksijalnih kablova razvijena je da zadovolji sve veću potražnju širokopojasnih mreža. Teletronikovi kablovi imaju najveću pouzdanost i fleksibilnost među koaksijalnim kablovima, veoma nisko RF slabljenje, kao i neverovatnih 10 godina garancije.

Download Pdf