/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php
Service-Image

Opis

EMTA Docsis 3.0 VoIP modem, koji ima dvije telefonske linije, pruža mogućnost ultra brze internet konekcije, te ima mogućnost nastavka rada i prilikom prekida strujnog napajanja.