/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php
  • Astro digitalna stanica

    Astro headend rješenja predstavljaju fleksibilne sisteme, sa izuzetnim kvalitetom signala. Astro Direct Digital tehnologija omogućava da se dostignu s...
  • Teleste – Digitalna glavna stanica

    Razvoj tehnike i tehnologije javlja se i u svetu kablovskih operatera. Najnovija inovacija predstavlja prelaz sa analognog signala na digitalni. Bilo ...