/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php

Posts Taged future

This awesome template was created especially for you. This is example of the second line

Po novom zakonu o privatnom obezbeđenju, poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane MUP-a republike Srbije.

Od 2017 godine, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju, Alarm Systems poseduje licence za delatnosti sa kojima se bavimo:

  • Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
  • Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
  • Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

 

Continue Reading