/var/www/html/wp-content/themes/jomelle-child/page-custom-with-revslider-and-banner.php

TEHNIČKO OBEZBJEĐENJE

DETEKCIJA POKRETA

Detektori pokreta su osnova Vašeg alarmnog sistema, namjena im je detekcija neovlašćenog prisustva i kretanja u štićenom prostoru. Naš stručni tim će Vam preporučiti odgovarajući detektor pokreta na osnovu vrste i namjene prostorije. U slučaju aktivacije detektora operateri u našem monitoring centru mogu precizno da Vam proslijede informacije o prisustvu i kretanju neovlašćenog lica u Vašem objetku.

Imate kućnog ljubimca? Nema problema, montažom detektora pokreta koji su imuni na boravak sitnih životinja možete da zaštitite objekat čak i ako se Vaš ljubmac nalazi u prostoriji.

DETEKCIJA LOMA STAKLA

Želite da zaštitite Vašu porodicu i imovinu dok se nalazite u objektu? Velika je verovatnoća da će provalnik pokušati da uđe u objekat razbijanjem staklenih površina ili otvaranjem vrata i prozora. Uključivanjem noćnog režima rada Vaše alarmne centrale detektori loma stakla u kombinaciji sa detektorima otvaranja vrata i prozora će Vam omogućiti detekciju neovlašćenog ulaska dok se Vi neometano krećete po kući.

DETEKCIJA OTVARANJA PROZORA I VRATA

Detektori otvaranja vrata i prozora su prva linija zaštite Vašeg doma. Detektovaće svaki neovlašćeni, nasilni ili nenasilni pokušaj otvaranja vrata i prozora. U kombinaciji sa detektorima loma stakla predstavljaju ultimativnu zaštitu Vašeg doma čak i dok se vi nalazite u njemu.

DETEKCIJA POŽARA I CURENJA GASA

Otkrijte opasnost na vreme i spasite život. Požar i curenje gasa predstavljaju realnu opasnost po život i imovinu,
nadogradite Vaš alarmni sistem detektorima požara i curenja gasa i obezbijedite sebi vrijeme za reakciju i
sprečavanje opasnosti. Detektori požara su u stanju da prepoznaju prisustvo dima kao i povećanje temperature u prostorijama.

SPOLJAŠNJA ZAŠTITA PROSTORA

Spriječite provalu i pre nego što se desi. Bez obzira da li se nalazite u Vašem domu ili ne, sistemi perimetrijske zaštite i detektori namijenjeni za spoljašnju montažu će detektovati svaki neovlašćeni ulazak na Vaš posed.

UZBUNJIVANJE

Alarmne sirene i svetlosna signalizacija imaju višestruke namjene. Prvenstvena namjena im je lokalno oglašavanje i obaveštavanje Vas i okoline u slučaju provale, ali istovremeno imaju ogroman psihološki uticaj na provalnika, kojem će jasno biti stavljeno do znanja da je njegova namjera otkrivena.

24/7 MONITORING

Neka Vaš dom ili Vaš poslovni prostor bude u sigurnim rukama 24 časa na dan. Iskusni operateri putem specijalizovanog softvera prate status Vašeg alarmnog sistema. Prilikom aktivacije, tehničkog problema ili nekog drugog stanja alarmni sistem šalje informacije monitoring centru. Odmah po prijemu ovih informacija operateri reaguju po unaprijed definisanim procedurama. Prema posebnom dogovoru, obezbijedili smo i izlazak interventne ekipe na objekat u slučaju aktivacije alarma. Svaki objekat koji se prati putem SAT-TRAKT SECURITY monitoringa je vidno označen nalepnicama o obezbeđenju objekta.

POTPUNA KONTROLA VAŠEG SISTEMA

Putem tastatura i daljinskih komandi ste u mogućnosti da potpuno kontrolišete alarmi sistem i prilagodite ga svojim potrebama i navikama.

ANALOGNI VIDEO NADZOR

Analogni video nadzor je zbog pristupačne cijene još uvek najprisutniji na domaćem tržištu i dijeli se na:

  • Analogni CCTV (Closed Circuit TV) što predstavlja standardni video nadzor koji je najduže prisutan na tržištu i još uvek se najčešće ugrađuje zbog prihvatljive cijene. CCTV video nadzor sastoji se od analognih kamera koje su koaksijalnim kablom RG59 povezane na snimač. Za napajanje kamera potreban je poseban kabl za napajanje. Kod ovog sistema ograničen broj ljudi može u isto vreme sa jednog mesta da pristupa video materijalu. Najveća rezolucija video materijala koju CCTV može da pruži je 720p (HD).
  • AHD (Analog High Definition) predstavlja analogni video nadzor visoke rezolucije. Prognoze su da će AHD preuzeti najveći deo tržišta i potisnuti CCTV, pa čak i IP video nadzor. To prvenstveno zbog visoke rezolucije ovih kamera koja ide do 5 pa i više MPX (mega piksela). Osnovne prednosti ove tehnolgije su:
    • kvalitet video materijala je daleko bolji u odnosu na CCTV;
    • cijena komponenti je ista kao i kod starijeg CCTV-a, dakle bolje kamere za manje para;
    • kablovi su isti kao kod CCTV-a, pa se na postojeće kablove mogu montirati AHD kamere bolje rezolucije i
    • AHD sminači su univerzalni i na sebe mogu da prime signal i analognih i IP kamera.

IP VIDEO NADZOR

IP video nadzor predstavlja savremeniju vrstu video nadzora od analognih CCTV. Komunikacija, odnosno prenos podataka vrši se putem UTP kabla.

Brojne su prednosti nad CCTV-om, ali glavna je kvalitet video materijala odnosno slika. Tu je i mogućnost da se napajanje kamera vrši preko mrežnog kabla, kao i mogućnost i mnoge prednosti prilikom snimanja i skladištenja video materijala.

Rezolucija koju pružaju IP kamere su HD (High Definition) odnosno 720p i Full HD odnosno 1080p. Ta osobina otvara mnogo više mogućnosti za nekoga ko koristi video nadzor takvih performansi. Moguće je pročitati tablice sa automobila na većoj razdaljini pomoću progresivnog skeniranja, videti apoene novčanica na većoj razdaljini, jasno vidjeti lica ljudi a takođe i lakše brojanje ljudi u masi. Ovo je moguće zahvaljujući boljim kamerama koje posjeduju integrisan sofver putem kojeg se može definisati režim rada i snimanja kamere i čiji aktivni Megapikseli idu od 2, 4 pa i preko 8 Megapiksela.

APLIKACIJE

Pratite dešavanja u Vašem objektu putem mobilne ili PC aplikacije bilo gde da se nalazite. U mogućnosti ste da pratite trenutna dešavanja kao i da pregledate arhivirani snimak u željenom intervalu. Putem aplikacija možete upravljati i PTZ kamerama ukoliko ih imate na objektu.

RAMPE SA LPR SISTEMOM

Parking rampe sa sistemom detekcije registarskih oznaka omogućavaju automatsko otvaranje rampe nailaskom vozila sa unapred omogućenom registarskom oznakom. Registarske oznake vozila koja imaju pravo pristupa se upisuju u bazu i njihovim nailaskom se rampa automatski podiže, dok ne reaguje na nailazak ostalih vozila. U bazu je moguće uneti i listu nepoželjnih vozila. Sistem prepoznavanja registarskih oznaka je moguće integrisati i na druge tipove fizičkih prepreka, kao što su kapije ili sistem za naplatu.

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa sprečava ulazak u prostorije i objekte neovlašćenim osobama. Očitavanjem RFID kartica, tagova ili unosom šifre se otvaraju vrata i omogućava ulazak samo ovlašćenim licima.

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena može da se koristi i kao sistem kontrole pristupa ili samo kao sistem evidencije prisutnosti na osnovu kog može da se generiše izveštaj o broju provedenih sati. Ukoliko Vaši zaposleni imaju potrebu za službenim izlascima ili pauzu provode van objekta, sistem pruža mogućnost izbora razloga odsustva koji će kasnije da utiče na obračun provedenih sati na radnom mestu ili o opravdanim/neopravdanim izlascima.

INTERFONI

Interfoni omogućavaju audio i video identifikaciju posetioca kao i daljinsko otvaranje vrata. U ponudi imamo i interfone kojima možete da komunicirate i upravljate preko mobilne aplikacije kao i da otvorite vrata ukoliko je to potrebno, bilo gde da se nalazite.

10 GODINA ISKUSUTVAU IZGRADNJI SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

+382 20 212 105