/var/www/html/wp-content/themes/jomelle-child/page-front-page-revolution.php

PLAN ZAŠTITE

Plan zaštite je krovni dokument koji definiše organizaciju, način, obim i vrstu obezbjeđenja objekta. Naglašavamo, izrada Plana zaštite je zakonom definisana obaveza za sve takozvane „obavezno štićene objekte“. Naš stručni tim bavi se dugi niz godina poslovima bezbjednosti i obezbjeđenja, posjeduje neophodne licence i ima respektabilno iskustvo u ovom segmentu posla.

Plan zaštite pored toga što definiše i propisuje kvalitetnu i ekonomičnu organizaciju obezbjeđenja objekta ima zadatak i da:

  • Skenira postojeće stanje i izvrši analizu postojećih bezbjedonosnih mjera i procedura,
  • Popiše i analizira istoriju vanrednih događaja,
  • Definiše kritične tačke sa aspekta mogućnosti ugrožavanja i nivoa rizika,
  • Predloži jednokratne mjere za poboljšanje bezbijednosti,
  • Propiše mjere fizičko – tehničke zaštite i bezbjednosne procedure za postavljanje bezbijednosti na propisani nivo.

+382 20 212 105