/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page-no-container.php

Monitoring Old

MONITORING

Obezbedite sigurnost Vaše kuće, poslovnog prostora ili druge imovine 24 sata dnevno uz našu službu Monitoringa.

Već 25 godina služba Monitoringa ALARM SYSTEMS-a budno brine o sigurnosti Vas i Vaše imovine.

M

onitoring predstavlja nadgledanje alarmnih sistema (protivprovalnih i protivpožarnih) koji su već ugrađeni i pušteni u rad. ALARM SYSTEMS ovu uslugu pruža 24-sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Monitoring funkcioniše tako što se ugrađeni tehnički sistem zaštite na objektu povezuju sa ALARM SYSTEMS Monitoring centrom, u kome iskusni službenici pomoću specijalizovanog softvera neprekidno 24 sata prate rad povezanih alarmnih sistema, protivpožarnih alarma i video nadzora.

Čim se alarmni sistemi puste u rad u objektu korisnika, alarmni sistemi izveštavaju Monitoring centar podacima o svom stanju i događajima koje je sistem detektovao. Vreme za koje Vaš alarmni sistem prosleđuje podatke centru je 3 do 10 sekundi. Monitoring centar vrši prijem tih podataka, obrađuje ih i u slučaju alarmne situacije, šalje na objekat interventnu ekipu fizičkog obezbeđenja, istovremeno obaveštavajući korisnika, policiju i ako je potrebno, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

S

lužbenik našeg Monitoring centra ima na raspolaganju sve informacije o radu Vašeg alarmnog sistema – aktiviranju, deaktiviranju, periodičnim testovim pojedinih komponenti sistema, kao i podatak o alarmiranju. Svi ti podaci mogu biti arhivirani i po želji isporučeni korisniku u vidu mesečnog izvoda.

Monitoring centar je opremljen većim brojem linija preko kojih se ostvaruje komunikacija sa alarmnim centralama praćenih objekata. Pored telefonske linije moguća je komunikacija putem TCP/IP protokola, GSM ili GPRS sistema, tako da štićeni objekat nužno ne mora imati telefonsku liniju.

Monitoring centar brine o pravovremenom uključivanju zaštite na štićenom objektu, nadzire i ispravnost svakog pojedinog uređaja i reaguje na svaku uočenu neispravnost ili pokušaj sabotaže.

Na svakom objektu koji je povezan na Monitoring centar ALARM SYSTEMS-a kao preventivno upozorenje, nalazi se nalepnica sa natpisom „Ovaj objekat obezbeđuje ALARM SYSTEMS“.

Pomoću savremenog Monitoring centra pratimo sigurnosno stanje preko hiljadu štićenih objekata i prostora na području cele Srbije. Priključite se na naš Monitoring centar, zaštitite svoju imovinu i osetite se sigurno!

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Naše profesionalno fizičko obezbeđenje maksimalno je opremljeno i obučeno bez obzira na vrstu, tip i stepen rizika ugroženosti objekta.

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Naše veliko profesionalno iskustvo u obavljanju obezbeđenja javnih skupova, događaja i manifestacija daje sigurnost Vaše manfestacije / događaja i posetilaca.

INTERVENTNA EKIPA

Pravovremenom reakcijom u slučaju dojave alarma sa ugroženog objekta (provala, panik taster, požar) službenici interventne ekipe se u najkraćem roku upućuju na ugrožen objekat.

ZAŠTO ALARM SYSTEMS?

Dugogodišnje iskustvo, strogi kriterijumi, sveobuhvatna obuka, tehnička opremljenost, poštovanje procedura kao i stalno unapređenje procesa zaštite, garancija su naše profesionalne i odgovorne usluge.