/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page-no-container.php

Kontrola pristupa Old

KONTROLA PRISTUPA

Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu objekata ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema kontrole pristupa je
dozvola pristupa tj. ulaza ili prolaza isključivo ovlašćenim osobama.

P

ristup se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće su to električne brave koje se ugrađuju u okvir vrata.

Primena sistema je u velikom porastu jer sve veći broj preduzeća želi da kontroliše pristup i da tako čuva vrednosti i objekte, kao i da nadzire zaposlene. Često je u poslovnim prostorima potrebno ograničiti ili onemogućiti pristup neovlašćenim osobama, ili pratiti kretanje osoba u određenom prostoru.

Kontrolom pristupa u Vašem objektu možete kontrolisati prolazak zaposlenih ili drugih lica kroz određena vrata u određene objekte.

Za identifikaciju osoba upotrebljavaju se plastične kartice. Danas se najčešće susreću privesci ili beskontaktne kartice, ali su u upotrebi i kontaktne čip-kartice, bar-kod kartice i magnetske kartice. Jednostavniji sistemi se sastoje od kontrolora i čitača kartice u jednom uređaju te su usled pristupačne cene i jednostavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte, a kada je ugroženost manja može se primeniti kvalitetan interfonski ili videointerfonski sistem.

U

z interfonski sistem Vaš život će postati znatno sigurniji i udobniji. Nećete morati posle svakog zvona ići stepenicama, i bez ličnog kontakta možete odlučiti da li ćete otvoriti vrata nekome. U zavisnosti od tipa nekretnine i vaših želja možemo odabrati odgovarajući interfonski sistem. Složeniji sistemi služe se i biometrijskim metodama za identifikaciju osoba (prepoznavanje otiska prsta, glasa i sl.).

Projektovanje sistema za kontrolu pristupa zahteva dobru komunikaciiju sa investitorom i detaljnu analizu radnih navika zaposlenih u objektu za koji se vrši projektovanje ovih sistema.

Instalacija kontrole pristupa je najčešće integrisana sa ostalim sistemima tehničke zaštite, prvenstveno sa videonadzorom kao i protivprovalom i spoljnom zaštitom.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Naše profesionalno fizičko obezbeđenje maksimalno je opremljeno i obučeno bez obzira na vrstu, tip i stepen rizika ugroženosti objekta.

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Naše veliko profesionalno iskustvo u obavljanju obezbeđenja javnih skupova, događaja i manifestacija daje sigurnost Vaše manfestacije / događaja i posetilaca.

INTERVENTNA EKIPA

Pravovremenom reakcijom u slučaju dojave alarma sa ugroženog objekta (provala, panik taster, požar) službenici interventne ekipe se u najkraćem roku upućuju na ugrožen objekat.

ZAŠTO ALARM SYSTEMS?

Dugogodišnje iskustvo, strogi kriterijumi, sveobuhvatna obuka, tehnička opremljenost, poštovanje procedura kao i stalno unapređenje procesa zaštite, garancija su naše profesionalne i odgovorne usluge.