/var/www/sites/sattrakt.co.me_2021/wp-content/themes/jomelle/page-no-container.php

Post Excerpts

Post Excerpts

VIDEO NADZOR NA STADIONU PARTIZANA

јан 10, 2018

Za potrebe fudbalskog kluba Partizan realizovan je projekat izgradnje sistema video nadzora na stadionu u Humskoj. Sistem sadrži 86 fiksnih kamera za nadzor ključnih tačaka i površina kao i 10 kombinovanih PTZ/panoramskih kamera sa Auto tracking funkcijom za brzu i preciznu identifikaciju dešavanja i lica na stadionu i oko njega. Za potrebe sistema video nadzora projektovana je i izvedena posebna optička mreža.

LICENCE ZA VRŠENJE DELATNOSTI

дец 15, 2017

Po novom zakonu o privatnom obezbeđenju, poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane MUP-a republike Srbije. Od 2017 godine, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju, Alarm Systems poseduje licence za delatnosti sa kojima se bavimo:

  • Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
  • Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
  • Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika